Kontakt


Bratislava - ústredie

Grösslingová 53, 816 37 Bratislava, tel.: 07 / 5923 4111, fax: 07 / 5923 4311, e-mail: obchod@spi.sk

Žilina

Murgašova 2, 011 81 Žilina, tel.:089 / 5623 624, fax:089 / 5624 951, e-mail: zilina@spi.sk

Trenčín

Námestie SNP 6, 912 50 Trenčín, tel./fax: 0831 / 7444 777, tel./fax: 0831 / 7444 778, e-mail: trencin@spi.sk

Nitra

Kraskova 1, 949 87 Nitra, tel.: 087 / 7721 021, tel./fax: 087 / 7721 022, e-mail: nitra@spi.sk

Banská Bystrica

Trieda SNP 75, 974 92 Banská Bystrica, tel.: 088 / 4141 891, tel./fax: 088 / 4141 892, e-mail: bystrica@spi.sk

späť