: fakturačné údaje

Peter Švec
Furdekova 6
851 03 Bratislava V

ičo:
34887075

ič dph:
SK1020141232

peňažný ústav:
TATRA BANKA, a.s.

číslo účtu:
2622100558/1100