: osobné informácie

meno a priezvisko:
Peter Švec

dátum narodenia:
**.**.1975 v Bratislave

štátna príslušnosť:
SR

národnosť:
slovenská

stav:
ženatý


: vzdelanie

1981 - 1989
ZŠ Lumumbova 1, BA

1989 - 1993
SPŠ Stavebná, Drieňová 35, BA

máj 1993
maturitná skúška

1993 – 1997
STU Fakulta architektúry, BA

31.8. 1997
zanechanie štúdia v 3. ročníku

: prax

1993 - 1995
Architektonická kancelária BKPŠ, BA
kreslič

od 1996
externá spolupráca s rôznymi firmami
grafický design, výstavníctvo, reklama

24.6. 1997
vznik živnosti pre reklamu a propagáciu

1997 - 1999
dodávateľ v oblasti marketingu
pre firmu SYBASE pôsobiacej v IT


1999 - 2000
propagácie pre rôznych klientov od
návrhu až po realizáciu

21.9.1999 - 30.9.2000
zamestnancom firmy Corinex Group, a.s.,
propagačné oodelenie

10/2000 - 9/2001
propagácie pre rôznych klientov od
návrhu až po realizáciu

2.10.2001 - 2.7.2002
základná vojenská služba
Armádne výtvarné štúdio

od 3.10.2002
propagácie pre rôznych klientov od
návrhu až po realizáciu


: osobité schopnosti

práca s PC a jeho perifériami,
znalosť programovacích jazykov HTML,
XHTML, CSS a tvorba WEB-stránok,
fotografovanie, výstavnícka tvorba,
výroba modelov...

ovládanie programov:
Corel Draw
Photoshop
QuarkXPress
Acrobat
OpenOffice
MS Office

základná znalosť programov:
Illustrator
AutoCAD
3dmax

: jazykové znalosti

anglický jazyk – pasívne
(počítačová terminológia)

: charakteristiky

tvorivosť
invenčné myslenie
znalosť technológií
pedantnosť

: záujmy

architektúra
design
fotografovanie
umenie
more
príroda
bike
knihy
nové technológie