názov:
ZŠ Lumumbova 1

autor:
Peter Švec

zdroj:
sám život
 Adresár

spolužiačky a spložiaci

32

 Foto

triedne fotky 1-8. ročník (1981-1989)
konec školy (1989)
stretávka po 15 rokoch (20.3.2004)

0
15
0